Tarifes estudis

1-2

Temporada 01.01. - 31.5. i 01.10 - 31.12.16

63 €/día

Temporada 01.06 - 30.09.2016

70 €/día

El preu inclou: servei de neteja i canvi de tovalloles tres vegades a la setmana i canvi de llençols una vegada a la setmana.