Tarifes estudis

1-2

Temporada 01.05.2021 - 31.5. i 01.10 - 31.10.2021

65 €/día

Temporada 01.06.2021 - 30.09.2021

74 €/día

El preu inclou: servei de neteja i canvi de tovalloles tres vegades a la setmana i canvi de llençols una vegada a la setmana.